pdf Daikin Altherma 3, Värmepump, Luft/Vatten, 5 - 8 kW

Daikin Altherma 3, Värmepump, Luft/Vatten, 5 - 8 kW

Daikin Altherma 3 är den senaste generationen luft-vattenvärmepump från Daikin. Bland nyheterna är att driftområdet för framledningstemperaturen, med enbart kompressor, har höjts och systemet kan nu producera upp till 65c utan el-tillskott. Daikin Altherma 3 finns i utförande för anslutning till antingen en eller två värmekretsar, den senare för fastigheter med både radiatorer och golvvärme. Inomhusenhet finns likt tidigare både som golvstående med inbyggd tank på 180 alternativt 230 liter eller som väggmonterad hydrobox för objekt utan eller med extern varmvattenberedare. Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf Daikin Altherma Flex, Värmepump / Luftkonditionering / Återvinning, VRV-system Luft/Vatten

Daikin Altherma Flex, Värmepump / Luftkonditionering / Återvinning,  VRV-system Luft/Vatten

Daikin Altherma Flex är ett unikt VRV luft/vatten-system anpassat för hyreshus och flerbostadshus. Altherma Flex förser varje bostad med värme, tappvarmvatten och kyla. Förutom möjligheten att sprida ut inomhusenheterna går det även att koppla samman dem. lämpliga objekt är verksamheter med behov av både kyla och värme med hög varmvattenförbrukning, exempelvis gym och SPA-anläggningar. Tack vare uppvärmning i två steg kan Dakin Altherma Flex producera stora mängder varmvatten, upp till 70 grader, utan el-tilskott. Se broschyr eller kontakta Klimatkonsults säljare för mer information

pdf Daikin Altherma LT, Värmepump, Luft/Vatten, 4,4 - 16,1 kW

Daikin Altherma LT, Värmepump, Luft/Vatten, 4,4 - 16,1 kW

Daikin Altherma LT har i fått en ordentlig uppdatering. I den nya kombinerade tanken/hydroboxen finns frekvensstyrd cirkulationspump samt förlängd värmeslinga i varmvattenberedaren. Likt Tidigare finns Altherma LT även i 3-delat utförande med separat hydrobox och tank lämplig för installationsplatser med begränsad takhöjd. Daikin Altherma LT finns tillgänglig i värme eller reversibelt utförande, det senare möjliggör kyldrift sommartid. Altherma LT finns tillgänglig med nominell värmeeffekt från 4,4 upp till 16,1kW.

pdf Daikin FTXG-L Emura II X, Värmepump / Luftkonditionering, 4,4 - 5,1 kW

Daikin FTXG-L Emura II X, Värmepump / Luftkonditionering, 4,4 - 5,1 kW

Emura 2 X är Daikins bidrag i designklassen. Modellen är nu inne på sin andra generation och på utsidan märks detta främst genom den nya bågformade designen. Tillägget X betyder att systemet optimerats för värmepumpsdrift med större invändig värmeväxlare samt frihängande värmeväxlare i utomhusenheten. X-serien har utrustats med Optimised heating vilket säkerställer att minst den nominell värmeeffekt bibehålls till utomhustemperatur -10c. i X-utförande ingår även WiFi-styrning

Daikin Emura 2 finns även i standardutförande för objekt där komfortkyla prioriteras, exempelvis kontor och sovrum. Kontakta Klimatkonsult för mer information  

pdf Daikin FTXTM Caldo XR, Värmepump / Luftkonditionering, 3,2 / 4 kW

Daikin FTXTM Caldo XR, Värmepump / Luftkonditionering, 3,2 / 4 kW

Daikin Caldo XR är den senaste generationen av Daikins kraftfulla X-serie där systemen optimeras för värmepumpsdrift. Bland annat genom att utomhusenheten har en frihängande värmeväxlare, som inte behöver någon värmekabel. Systemet har även utrustats med Optimised heating 4+ vilket säkerställer att minst den nominell värmeeffekten garanteras från utomhustemperatur +7c ner till -25c.

Invändigt har inomhusenheten utrustas med Daikins Flash Streamer luftrening och fläktlogiken har ”öppen spis funktion”.  Kortfattat så stannar inte fläkten när temperaturen i rummet stiger över den inställda. Ju större skillnad mellan inställd och verklig temperatur desto fortare roterar fläkten för att jämna ut temperaturen i fastigheten.

pdf Daikin FTXZ N Ururu Sarara II, Värmepump / Luftkonditionering, 3,6 – 6,3 kW

Daikin FTXZ N Ururu Sarara II, Värmepump / Luftkonditionering, 3,6 – 6,3 kW

Daikin FTXZ N - Ururu Sarara 2 (II) är värmepumpen som inte enbart värmer upp luften, den även förbättrar den.
Exempel på funktioner är: Tillförsel av friskluft, Luftbefuktning, Luftavfuktning, Automatisk filterrengöring samt Luftrening med "Flash Streamer" vilken bryter ner virus och mögelsporer. Daikin FTXZ N är även utrustad med ett nedre luftintag med uppgift att utjämnar temperaturskillnaden och minska risken för upplevt drag vid kylning.  Kontakta Klimatkonsult för utförligare produktinformation gällande Daikin FTXZ N Ururu Sarara.

pdf Daikin FVXG Nexura X, Värmepump / Luftkonditionering, Golv, 4,5 - 5,6 kW

Daikin FVXG Nexura X, Värmepump / Luftkonditionering, Golv, 4,5 - 5,6 kW

FVXG, Nexura X är Daikins senaste modell avsedd för golvmontage. Serien kombinerar modern design och teknik. Bland nämnvärda funktioner finns bla. möjlighet att minska luftströmmen och istället låta värmepumpen avge strålningsvärme genom den inbyggda beläggningen i frontpanelen, vilket leder till en minskad ljudnivå. Nexura i X utförande betyder att systemet optimerats för värmepumpsdrift med större invändig värmeväxlare samt frihängande värmeväxlare i utomhusenheten. X-serien har utrustats med Optimised heating vilket säkerställer att minst den nominell värmeeffekt bibehålls till utomhustemperatur -10c.

Daikin Nexura finns även i standardutförande för objekt där komfortkyla prioriteras, exempelvis kontor och sovrum Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf Daikin FVXS Origo X, Värmepump / Luftkonditionering, Golv 4,5 - 5,6 kW

Daikin FVXS Origo X, Värmepump / Luftkonditionering, Golv 4,5 - 5,6 kW

Daikin FVXS Origo X är ett golvmonterat aggregat med utblås både uppåt och längst golvet. Montering under fönster brukar ge en mycket diskret installation. Klimatkonsult har behöriga elektriker om exempelvis ett en el-radiator behöver demonteras för att ge plats åt en Origo X. Tillägget X betyder att systemet optimerats för värmepumpsdrift med större invändig värmeväxlare samt frihängande värmeväxlare i utomhusenheten. X-serien har utrustats med Optimised heating vilket säkerställer att minst den nominell värmeeffekt bibehålls till utomhustemperatur -10c.

Daikin FVXS Origo finns även i standardutförande för objekt där komfortkyla prioriteras. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Daikin FWXV-A, Fläktkonvektor, Värme / Kyla, Golv, 1,5 / 2 kW

Daikin FWXV-A, Fläktkonvektor, Värme / Kyla, Golv, 1,5 / 2 kW

Daikin FWXV-A är en serie stilrena och tysta fläktkonvektorer som smälter in väl med inredningen. Ett lämplig alternativ för att öka värmespridningen i lokalen eller för diskret nedkylning. Daikin FWXV-A finns i två storlekar med värmeeffekt 1,5 alternativ 2 kW. 

pdf Daikin VRV IV (4), Värmepump / Luftkonditionering / Återvinning, VRV-system

Daikin VRV IV (4), Värmepump / Luftkonditionering / Återvinning, VRV-system

Daikin VRV IV (4) finns i ett flertal olika utföranden för att passa de flesta fastigheter. Daikin VRV IV system finns tillgängligt som antigen värmepump eller i Värmeåtervinningsutförande med möjlighet att kyla och värma samtidigt.

Läs mer om VRV/VRF-system eller gå direkt till produktutbudet

pdf Gullberg & Jansson, Poolvärmepump, 3,5 -110 kW

Gullberg & Jansson, Poolvärmepump, 3,5 -110 kW

Gullberg & Jansson har ett stort utbud av tysta och effektiva poolvärmepumpar för privat och kommersiellt bruk. Värmepumpar finns med antingen horisontellt eller vertikalt luftflöde för att passa de flesta objekt. I de fall det inte är lämpligt att dra fram vattenledningar till utomhusenheten finns även möjlighet till splitsystem med en inomhusplacerad värmeväxlare. Poolvärmepumpar finns med värmeeffekt från 3,5 upp till 110 kW

pdf Mitsubishi Electric CAHV P500 YA HPB, Värmepump, Luft/Vatten, 50 kW

Mitsubishi Electric CAHV P500 YA HPB, Värmepump, Luft/Vatten, 50 kW

Mitsubishi Electrics CAHV P500 YA HPB är en serie värmepumpar avsedd för större fastigheter. CAHV P500 är bestyckad med två inverterstyrda kompressorer utrustade med "vapor injection" vilket ger fördelar som: låg startström, mycket exakt kapacitetsstyrning från 10,5 upp till 64 kW samt garanterat driftområde ner till omgivningstemperatur -30c. Mitsubishi Electrics CAHV P500 YA HPB kan ställas i Kapacitetsdrift eller COP-drift och styrs enkelt med intern styrbox mot exempelvis utomhuskompenserad huskurva eller från fastighetens system via analog styrsignal 4-20mA / 0-10V. Vid större effektbehov kopplas fler CAHV P500 ihop styrmässigt och fungerar då ihop som ett stort gemensamt aggregat med hög redundans. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Mitsubishi Electric CityMulti Y / R2, Värmepump / Luftkonditionering / Återvinning, VRV-system

Mitsubishi Electric CityMulti Y / R2, Värmepump / Luftkonditionering / Återvinning, VRV-system

Med Mitsubishi Electric City multi får du ett komplett och flexibelt energisystem för hela fastigheten/kontoret. Systemet byggs unikt för varje objekt och en utomhusenhet kan betjäna upp till 50 inomhusenheter. City Multi finns som Y eller R2-system. Skillnaden är att inom ett R2-system kan inomhusenheterna oberoende av varandra gå i kyl eller värmedrift

Läs mer om VRV/VRF-system eller gå direkt till produktutbud

pdf Mitsubishi Electric CRHV P600 YA-HPB, Värmmepump, Vatten/Vatten, 60 kW

Mitsubishi Electric CRHV P600 YA-HPB, Värmmepump, Vatten/Vatten, 60 kW

Mitsubishi Electric CRHV P600 YA-HPB är en värmepump i vätska/vätska utförande framtagen för kommersiella applikationer. Aggregatet klarar på sin ”kalla sida” ta emot vattentemperaturer mellan -5°C upp till +45°C och lämna utgående temperatur upp till +65°C. Det breda spannet gör CRHV P600 YA-HPB lämplig för så väl bergvärme, eller återvinning från exempelvis ventilation eller tillverkningsprocess. CRHV P600 YA-HPB är utrustad med två inverterstyrda kompressorer vilket förutom steglös effektreglering och högt SCOP även ger väldigt låga startström, endast 8A. Mitsubishi Electric CRHV P600 YA-HPB styrs enkelt via Modbus eller via analog signal som kapacitet eller börvärdesförskjutning. Vid behov av större effekt är det möjligt att med styrsystemet koppla samman upp till 16 st CRHV P600 som då fungerar som ett aggregat. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Mitsubishi Electric Ecodan Large, Värmepump, Luft/Vatten, 22 - 23 kW

Mitsubishi Electric Ecodan Large, Värmepump, Luft/Vatten, 22 - 23 kW

Large Hydrobox är anpassade för medium till större kommersiella byggnader och flerbostadshus. Vid behov kan flera system kopplas ihop och effekter kan anpassas för varmvatten, värme eller kylproduktion Mitsubishi Electric Ecodan Large erbjuds endast i utförande Hydrobox, kontakta Klimatkonsult för inkopplingsalternativ eller mer information

pdf Mitsubishi Electric Ecodan Next Generation, Värmepump, Luft/Vatten, 5 - 16 kW

Mitsubishi Electric Ecodan Next Generation, Värmepump, Luft/Vatten, 5 - 16 kW

Mitsubishi Electric ECODAN Next Generation är ett kopplett värmepumpssystem i luft/vatten-utförande. Systemet består en utomhusdel samt en tank/styrenhet. Den nya generationen har en egenutvecklad tankenhet med en beredare på 200L. En smart funktion är att aggregatet kan köras med adaptiv värmekurva. Aggregatet strävar då efter att bibehålla önskad inomhustemperatur med en så låg framledningstemperatur som möjligt. Aggregatet tar även hänsyn till snabba förändringar av utomhustemperaturen och höjer eller sänker framledningstemperaturen i förväg. Ecodan Next Generation finns tillgänglig med värmeeffekt från 5 till 16 kW. Ecodan finns även tillgänglig i utförande "Hydrobox" för anslutning till system med befintlig tank. Nyhet inför 2018 är att utomhusenhet storlek 75 nu finns tillgänglig i 3-fas

pdf Mitsubishi Electric IDH, Värmepump, Höglager / Sporthall, 16 - 31 kW

Mitsubishi Electric IDH, Värmepump, Höglager / Sporthall, 16 - 31 kW

Mitsubishi Electric IDH är en typ av inomhusenhet framtagen för krävande och/eller smutsiga lokaler med hög takhöjd som exempelvis verkstäder, lagerlokaler och sporthallar. IDH-serien monteras i takhöjd, där dess energieffektiva EC-fläktar trycker ner den varma luftkudden till marknivån. Enbart temperaturutjämningen som sker bidrar till en sänkt uppvärmningskostnad på upp till 10% lägg därtill på besparingen som värmepumpen bidrar till så får man en anläggning med kort pay-back.

pdf Mitsubishi Electric MSZ LN Hero, Värmepump / Luftkonditionering, 3,2 - 6 kW

Mitsubishi Electric MSZ LN Hero, Värmepump / Luftkonditionering,  3,2 - 6 kW

MSZ-LN Hero är Mitsubishi Electrics allra senaste värmepump och som erbjuds i fyra olika kulörer för att smälta in i de flesta fastigheter och lokaler. MSZ-LN har Hyper Heating-teknik som ser till att den nominella effekten bibehålls ner till en utomhustemperatur av -15º. Övriga funktioner är fjärrkontroll med veckotimer, WiFi-adapter samt steglös underhållsvärme ner till 10ºc

pdf Mitsubishi Electric PAC IF031B-E, Kyla/Värme, Vatteninterface, 3,5 - 25* kW

Mitsubishi Electric PAC IF031B-E, Kyla/Värme, Vatteninterface, 3,5 - 25* kW

Mitsubishi Electric PAC IF031B-E vatteninterface ansluts till fastighetens värmesystem eller köldbärare. Beroende på modell tillåts en rörlängd mellan plattvärmeväxlare och utomhusenheten på 50 / 75 / 100 meter, detta gör att man kan bygga kyl-/värmesystem på svåråtkomliga platser, och minskar samtidigt installationskostnaden. Styrsystemet går att integrera med de flesta befintliga styrsystemen och kan styra funktioner som cirkulationspump, spetsvärme, trevägsventil, legionella spets samt utekompenserat börvärde. Mitsubishi Electric PAC IF031B-E finns tillgänglig med nominell värmeeffekt från 3,5 till 27 kW. Vid större effektbehov finns möjlighet till seriekoppling av flera enheter.

pdf Mitsubishi Electric PAC-IF012B-E, Kyla/Värme, Ventilationsinterface, 3,6 - 22* kW

Mitsubishi Electric PAC-IF012B-E, Kyla/Värme, Ventilationsinterface, 3,6 - 22* kW

Mitsubishi Electric PAC-IF012B-E är en energibesparande kyl/värmepumpslösning för små och stora fastigheter. Aggregatet integreras med befintligt ventilationssystem. En avancerad elektronik gör att aggregatet kan användas ihop med de flesta befintliga styrsystemen för ventilation. För kylning finns aggregat med nominell kyleffekt från 3,6 till 22 kW. Vid större effektbehov finns möjlighet till seriekoppling av flera enheter

pdf Mitsubishi Electric PEA-RP GA, Friblåsande / Kanalanslutning, Värmepump / Luftkonditionering, 27 / 54 kW

Mitsubishi Electric PEA-RP GA, Friblåsande / Kanalanslutning, Värmepump / Luftkonditionering, 27 / 54 kW

Mitsubishi Electric PEA-RP GA är kraftfulla inomhusenheter lämpliga för lokaler med stort värmebehov. PEA-RP GA är utrustad med en kraftfull fläkt som förutom att vid friblåsande installation vid hög takhöljd klarar att trycka ner värmen även möjliggör att aggregatet ansluts till ett mindre ventilationssystem. Mitsubishi Electric PEA-RP GA finns i två olika storlekar som, ansluten till utomhusenhet typ Power Inverter, har nominell värmeeffekt 27 / 45 kW

pdf Mitsubishi Electric PHV DXE, Luftridå med värmepumpsteknik, 7 - 22 kW

Mitsubishi Electric PHV DXE, Luftridå med värmepumpsteknik, 7 - 22 kW

Mitsubishi Electric PHV-DXE är Luftridåer som tagits fram som ersättning för traditionella el-ridåer. PHV DX serien är framtagen tillsammans med Thermoscreens. PHV-DXE arbetar med både värme och kyla för att säkerställa lokalens komfort. Med PHV-DXE får man mellan 60-70% energi och CO2 reduktion jämfört med luftridåer med direktverkande el. Serien finns i fem olika storlekar med effekt från 8,3 - 21,3 kW.

pdf Mitsubishi Electric PUHZ (H)W, Enhetsaggregat, Luft/Vatten, 4,5 - 11 kW

Mitsubishi Electric PUHZ (H)W, Enhetsaggregat, Luft/Vatten, 4,5 - 11 kW

Mitsubishi Electric PUHZ (H)W är kompakta enhetsaggregat i luft/vattenutförande. Den inbyggda värmeväxlaren ansluts med vanliga vattenrör direkt till fastighetens värmesystem eller kylsystem. Mitsubishi Electric PUHZ (H)W levereras med styrsystemet PAC IF 031 och kan enkelt anslutas för att stötta ett befintligt system. Men PAC IF 031 klarar även att styra ett komplett värmesystem / köldbärarsystem. Utomhuskompenserad värmekurva, styrning av cirkulationspump och spetsvärme mm gör Mitsubishi Electric PUHZ (H)W lämplig även som primär värmekälla. PUHZ (H)W som även marknadsförs som Mitsubishi Electric Booster, finns i tre olika storlekar med nominell värmeeffekt 4,5 till 11 kW

pdf Mitsubishi Electric WDH, Värmepump för smutsiga miljöer, 8 - 31 kW

Mitsubishi Electric WDH, Värmepump för smutsiga miljöer, 8 - 31 kW

Mitsubishi Electric WDH är en Aerotemper i DX-utförande för miljöer där vanliga värmepumpar inte uppfyller kraven. WDH har en värmeväxlare med grov lamelldelning genom vilken smuts passerar utan att fastna, så det behövs inget filter. WDH har kapplingsklass IP44 vilket i kombination med värmeväxlaren ger en hög driftsäkerhet och låg underhållskostnad i smutsiga och krävande miljöer som industrianläggningar, verkstäder lagerbyggnader mm. I stora lokaler är det möjligt att från en utomhusenhet fördela värmeeffekten/kyleffekten på upp till tre WDH

pdf Mitsubishi Electric WDH2-C5, Värmepump för korrosiva miljöer, 8 - 31 kW

Mitsubishi Electric WDH2-C5, Värmepump för korrosiva miljöer, 8 - 31 kW

Mitsubishi Electric WDH2-C5 är en Aerotemper i DX-utförande för miljöer där vanliga värmepumpar inte uppfyller kraven. Till skillnad från vanliga WDH är VDH2-C5 anpassad för uppvärmning av lokaler och byggnader med korrosiv och smutsig miljö. Hölje av rostfritt stål, värmeväxlare av typ ElectroFin utförande C5 samt kapslingsklass IP 65 på motorer säkerställer långvarig drift i krävande miljöer som industri och tvätthallar mm.  I stora lokaler är det möjligt att från en utomhusenhet fördela värmeeffekten/kyleffekten på upp till tre WDH2-C5.

pdf Olimpia Splendid Unico Inverter , Värmepump / Luftkonditionering, Enhetsaggregat, 3kW

Olimpia Splendid Unico Inverter , Värmepump / Luftkonditionering, Enhetsaggregat, 3kW

Enhetsaggregat (all-in-one) har funnits på marknaden ett tag, det som är unikt med Olimpia Splendid Unico Inverter HP/SF är att den är först med inverterstyrd kompressor. Den låga ljudnivån på 35 dB gör aggregatet lämplig för både hem och kontor. Avsaknaden av utomhusenhet gör Unico Inverter lämplig i fastigheter där det av estetiska eller praktiska skäl inte går att installera ett traditionellt aggregat. Andra lämplga användningsområden är flyttbara lokaler som tex. byggbodar. Installation sker genom att 2st hål med diameter på 202mm görs i fasaden. Vid kyldrift leds kondensvatten ut via frånluften. Garanterad kyl och värmedrift ner till -10°c. Nominell Värmeffekt: 2,3 till 2,7 kW