Nyheter från Klimatkonsult

Klimatkonsult tilldelas nytt ramavtal – Statens Fastighetsverk

Statens Fastighetsverk har länge haft Klimatkonsult som sitt främsta val av entreprenör när det gäller underhåll och installation av kyla och luftbefuktning på många av deras distrikt i Stockholm. Klimatkonsult fick 2015 utökat förtroende och tilldelades ett nytt distrikt. Ett litet urval av de objekt som innefattas av vårt ramavtal: 

Drottningholms Slott Vasamuseet Högsta Domstolen
Operan Dramaten Kungliga Biblioteket
Nationalmuseum Sjöhistoriska Museet Historiska Museet
Armémuseum Etnografiska museet Skansenberget
Sötvattenslaboratoriet Wrangelska Palatset Waldemarsudde
Thielska Galleriet Stockholms Slott Manillaskolan