pdf Daikin Altherma Flex, VRV-system Luft/Vatten, Värmepump / Luftkonditionering / Återvinning,

Daikin Altherma Flex, VRV-system Luft/Vatten, Värmepump / Luftkonditionering / Återvinning,

Daikin Altherma Flex är ett unikt VRV luft/vatten-system anpassat för hyreshus och flerbostadshus. Altherma Flex förser varje bostad med värme, tappvarmvatten och kyla. Förutom möjligheten att sprida ut inomhusenheterna går det även att koppla samman dem. lämpliga objekt är verksamheter med behov av både kyla och värme med hög varmvattenförbrukning, exempelvis gym och SPA-anläggningar. Tack vare uppvärmning i två steg kan Dakin Altherma Flex producera stora mängder varmvatten, upp till 70 grader, utan el-tilskott. Se broschyr eller kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Daikin Conveni-Pack, Kombinerat VRV-system, Kylaggregat / Frysaggregat / Återvinning / Luftkonditionering

Daikin Conveni-Pack, Kombinerat VRV-system,  Kylaggregat / Frysaggregat / Återvinning / Luftkonditionering

Daikin Conveni-Pack är ett unikt VRV-system framtaget för att täcka små till medelstora butikers hela kyl och värmebehov. Värmen från kylrum och kyldiskar ,som i traditionella system leds utomhus, kan med Conveni-Pack användas för att värma lokalen eller förvärma tappvatten. Sommartid kan systemet även användas som luftkonditionering. Vid behov av frysapplikation kompletteras systemet med en boosterenhet som ser till att rätt driftvärden säkerställs. Säkerheten är mycket hög, aggregaten är bland annat utrustade med dubbla uppsättningar kretskort. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Daikin VRV IV S-Serien, Luftkonditionering / Värmepump

Daikin VRV IV S-Serien, Luftkonditionering / Värmepump

Förutom möjlighet till simultan drift kyla/värme så erbjuder IV S-serien samma unika egenskaper som Daikins övriga aggregat ur den senaste VRV-generationen IV (4). Det säkerställer en pålitlig drift med hög årsrelaterad verkningsgrad, men i ett betydligt kompaktare format. IV S-serien kan anslutas till ett stort urval av inomhusenheter med möjlighet att integreras med befintlig styrning i lokalen / bostaden oavsett protokoll (Modbus/KNX mm). Daikin VRV IV S-serien klara långa rörlängder så placering av utomhusenheten där den inte stör går för det mesta att hitta. I vissa fastigheter finns det dock inte möjlighet med den utvändig enhet. För dessa objekt finns upp till kyleffekt 21 kW möjlighet att istället invändigt placera en kanaliserad värmeväxlarmodul, varpå enbart två luftgaller bli synligt i fasaden. Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf Daikin ZEAS, VRV-system, Kylaggregat / Frysaggregat

Daikin ZEAS, VRV-system, Kylaggregat / Frysaggregat

Daikin ZEAS en serie kylaggregat och frysaggregat (Condensing units) som är utrustade med Daikins senaste VRV-teknik. Aggregaten är inverterstyrda vilket gör dem väldigt anpassningsbara och ett givet val för objekt med flera anslutna enheter, då en optimal drift bibehålls oberoende av det varierade kylbehovet. Då aggregaten i Zeas-serien går att seriekoppla både styr och köldmediemässigt så finns det ingen direkt övre gräns gällande kyleffekt. Daikin Zeas LRMEQ - AY1 finns tillgänglig i 7 olika storlekar med nominell kyleffekt för:
Kylapplikationer: 12.2 till 37.0 kW vid -10°C /+32°C
Frysapplikationer: 5.4 till 15.1 kW vid -35/+32°C

Kontakta Klimatkonsult för mer information om Daikin ZEAS eller övriga Kylaggregat / Frysaggregat i vårt produktutbud med energibesparande inverterteknik

pdf Dakin VRV IV (4), Luftkonditionering / Värmepump / Återvinning

Dakin VRV IV (4),  Luftkonditionering / Värmepump / Återvinning

Daikin VRV IV är Daikins 4:e generation VRV-system. Aggregaten är förfinade på en rad punkter, bland nyheterna finns bla variabel köldmedietemperatur och kontinuerlig värmedrift vid avfrostning. Med en variabel köldmedietemperatur höjer aggregatet upp förångningstemperaturen / köldmedietemperaturen när systemet ligger nära börvärdet. Detta ger stora besparingar framför allt vår/höst, upp till 25% förbättring av den årsrelaterade verkningsgraden kan uppnås. Med variabel köldmedietemperatur blir skillnaden mellan omgivande och kyld luft mindre, vilket minimerar risken för drag.
Aggregaten i Daikin IV finns även utrustade med ett speciellt värmeansamlande värmeelement i utomhusenheten som under avfrostning förser systemet med värme. Se broschyr eller Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf Mitsubishi Electric CityMulti WY / WR2, Luftkonditionering / Värmepump / Återvinning, Vätskeberörd

Mitsubishi Electric CityMulti WY / WR2, Luftkonditionering / Värmepump / Återvinning, Vätskeberörd

Mitsubishi Electric CityMulti WY- och WR2-system har samma funktioner och passar samma inomhusenheter som vanliga Y- och R2-system. Den stora skillnaden är att energin lämnas eller upptas via maskinens vattenberörda kondensor/förångare.
Förutom återvinning mellan de installerade inomhusenheterna går det även att ansluta flera WR2-aggregat på samma kylmedelsystem och därigenom återvinna energi mellan systemen. En maskin kan alltså arbeta i kyldrift, den släpper då sin kondensoreffekt i kylmedelssystemet. En annan maskin i systemet som arbetar i värmedrift kan då ta denna värmeenergi och lämna den ut till inkopplade inomhusenheter. Kontakta Klimatkonsult för mer information gällande  Mitsubishi Electric WY- och WR2-serien eller övriga vätskeberörda VRV/VRF-system i vårt utbud 

pdf Mitsubishi Electric CityMulti Y / R2, Luftkonditionering / Värmepump / Återvinning

Mitsubishi Electric CityMulti Y / R2,  Luftkonditionering / Värmepump / Återvinning

Med Mitsubishi Electric CityMulti får du ett komplett och flexibelt energisystem för hela fastigheten/kontoret. Systemet byggs unikt för varje objekt och en utomhusenhet kan betjäna upp till 50 inomhusenheter. CityMulti finns som Y eller R2-system. Skillnaden är att inom ett R2-system kan inomhusenheterna oberoende av varandra gå i kyl eller värmedrift. Kontakta klimatkonsult för mer information

pdf Mitsubishi Electric PWFY P VME-AU, HEX, CityMulti Y / R2, Vattenmodul

Mitsubishi Electric PWFY P VME-AU, HEX, CityMulti Y / R2, Vattenmodul

Mitsubishi Electric PWFY P VME-AU (HEX) är en vattenmodul anslutningsbar till både CityMulti R2-system och Y-system. Mitsubishi Electric HEX klarar att leverera en utgående vattentemperatur mellan +5 upp till +45 vilket gör att den kan anslutas till antingen köldbärarsystem eller värmesystem. Förutom i kombination med luftberörda inomhusenheter är det möjligt att konstruera system bestående enbart av HEX-moduler. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Mitsubishi Electric PWFY VM E-BU, CityMulti WR2 / R2, Hetvattenmodul

Mitsubishi Electric PWFY VM E-BU, CityMulti WR2 / R2, Hetvattenmodul

Mitsubishi Electrick PWFY VM E-BU är likt PWFY AU (HEX) en vattenmodul avsedd för anslutning till CityMulti-system. Där tar dock likheterna slut. PWFY VM E-BU är enbart kompatibel med WR2- / R2-system (värmeåtervinning) och innanför höljet döljer sig en kompressor med intern kylkrets med som höjer den utgåendevattentemperatur upp till 70 grader med bibehållen COP för det övriga systemet. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Samsung DVM S, Luftkonditionering / Värmepump / Återvinning

Samsung DVM S, Luftkonditionering / Värmepump / Återvinning

Samsung är en tillverkare som satsat stort på VRV-system, som de själva benämner DVM. Samsung DVM S är den senaste och i ordningen 3:e generationen med vilken Samsung nu erbjuder samma tekniska lösningar som de övriga tillverkarna i det övre segmentet. Förutom de tekniska lösningarna som variabel köldmedietemperatur, vätskeinsprutning och brukande av enbart inverterstyrd kompressorer så har stor vikt lagts på att sänka ljudnivåer och enheternas fysiska mått. 
Samsung DVM S innefattar luftkylda utomhusenheter med horisontellt alternativt vertikalt luftflöde samt vätskeberörda utomhusenheter. Utbudet av inomhusenheter är stort liksom möjlighet till integration mot de etablerade styrsystemen för fastigheter alternativt smidig kontroll via mobila enheter. Kontakta Klimatkonsult för mer information