pdf Aermec NRL, Vätskekylaggregat, 57 - 872 kW

Aermec NRL, Vätskekylaggregat,  57 - 872 kW

Aermec NRL är en serie luftkylda vätskekylaggregat med scrollkompressorer och värmeväxlare optimerade för köldmediet R410a. Aermec NRL kan utrustas med den senaste generationens frikyla som successivt stegas in och avbelasta kompressorn, vid låg utomhustemperatur tar frikylan över driften helt. Aermec NRL kan utrustas med såväl cirkulationspumpar som ackumulatortank och finns tillgänglig med kyleffekt från 57 upp till 872 kW

pdf Ahlsave, Paketlösningar för Frikyla

Ahlsave, Paketlösningar för Frikyla

Med Ahlsave paketlösningar har det aldrig varit enklare att integrera frikyla i nya eller befintliga köldbärarsystem. Hjärtat i Ahlsave är den smarta styrenheten som med temperaturgivare och modulerande 3-vägsventil jobbar med en dynamisk aktivering mot ett fast börvärde (börvärdet möjligt att externt förskjuta 0-10V) för att utnyttja frikylan maximalt. I konceptet ingår även komponenter som kylmedelkylare, plattvärmeväxlare och cirkulationspump. Kontakta Klimatkonsults säljavdelning för mer informnation.

pdf AIA VX3, Kylmedelkylare, 149 - 1826 kW

AIA VX3, Kylmedelkylare, 149 - 1826 kW

Klimatkonsult projektera, installerar och reparerar kylmedelkylare och kyltorn från enstakat watt upp till megawatt från ledande tillverkare. Ett exempel är AIA VX3-serin som består av  V-ställda moduler med effektiva lameller samt utrustade med energieffektiva EC-fläktar. Kontakta Klimatkonsult för mer information gällande AIA VX3 eller vårt fullständiga produktutbud  

pdf Chiller Chillquick ECO, Vätskekylaggregat, 10 - 400 kW

Chiller Chillquick ECO, Vätskekylaggregat, 10 - 400 kW

Chiller Chillquick ECO är kompakta aggregat utrustade med både cirkulationspumpar och ackumulatortank. Chillquick kan även utrustas med en extra värmeväxlare för användning av frikyla. Chiller Chillquick ECO finns med kyleffekt från 10 till 400 kW. Serien finns även i värmepumpsutförande med värmeeffekt upp till 500kW. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Climaveneta BRH FFT, Vätskekylaggregat, 5 - 33 kW

Climaveneta BRH FFT, Vätskekylaggregat, 5 - 33 kW

Climaveneta BRH FFT är en serie kompakta och energieffektiva vätskekylaggregat för placering inomhus. Bland tillbehören finns pumpmodul med ackumulatortank. BRF FFT-Serien finns i 11 olika storlekar med kyleffekt från 5 till 33kW

pdf Climaveneta FOCS W, Vätskekylaggregat, 80 - 415 kW

Climaveneta FOCS W, Vätskekylaggregat, 80 - 415 kW

Climaveneta FOCS W erbjuds i en rad olika utföranden anpassade för olika applikationer. Extra hög ESEER-faktor, extra låg ljudnivå eller variationer i den utgående vätsketemperaturen finns att välja mellan. Climaveneta FOCS W med kyleffekt 80-415 kW ligger effektmässigt i mitten av Climavenetas serier av vätskekylda vätskekylaggregat som sträcker sig från 5 upp till 2230 kW. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Climaveneta NECS-C, Vätskekylaggregat, Kanalanslutning, 41 - 347 kW

Climaveneta NECS-C, Vätskekylaggregat, Kanalanslutning, 41 - 347 kW

Climaveneta NECS-C är en serie luftkylda vätskekylaggregat avsedda för placering inomhus . Aggregaten är förberedd för kanalanslutning och utrustad med kraftfull fläkt som klarar att leda bort kondensorvärmen genom en ventilationskanal. Climaveneta erbjuder fler av sina luftkylda aggregatserier i specialutförande med centrifugalfläkt vilket gör det tillgängliga effektområdet stort, från 5 upp till 358 kW

pdf Climaveneta NX / NECS, Vätskekylaggregat, 43 - 885 kW

Climaveneta NX / NECS, Vätskekylaggregat, 43 - 885 kW

Climavenetas NX- / NECS-serie består av luftkylda vätskekylaggregat med ett stort antal möjliga tillval. Några exempel är: Inbyggd bufferttank och cirkulationspump, Frikyla med möjlighet att simultant köra både frikyla och kompressordrift samt olika grader av ljudisolering. Beroende på utförande finns Climaventa NX / NECS med kyleffekt från 39 upp till 885 kW

pdf Daikin EWWD-J, Vätskekylaggregat, Modul, 110 - 568 kW

Daikin EWWD-J, Vätskekylaggregat, Modul, 110 - 568 kW

Daikin EWWD-J är västskekylaggregat som modulanpassats. Aggregaten kan staplas på varandra, denna lösning är mycket platsbesparande och gör Daikin EWWD-J till ett mycket lämpligt utbytesaggregat i fastigheter med begränsat utrymme i eller på väg fram till kylcentralen. Daikin EWWD-J är utrustad med Daikins steglösa singelskruvkompressor vilken ger en hög effektivitet vid såväl dellast som full kapacitet. Daikin EWWD-J-serien finns tillgänglig med kyleffekt från 110 till 568 kW

pdf Daikin EWYQ BAW, Vätskekylaggregat, Inverter, 5 - 65kW

Daikin EWYQ BAW, Vätskekylaggregat, Inverter, 5 - 65kW

Daikin EWYQ är ny serie luftkylda vätskekylaggregat med inverterteknik avsedd för både värme och kyla. Fördelarna med inverterstyrd kompressor är många, låga startströmar, låg ljudninvå, stabila temperaturer är några, men den främsta fördelen är driftekonomin. Daikin EWYQ har ett ESEER på upp till 4,7. Serien består av 13 olika storlekar med kyleffekt från 5 till 65 kW, finns som både värmepump och i version med enbart kyla

pdf Hitachi Samurai RCEU, Vätskekylaggregat, 134 – 696 kW

Hitachi Samurai RCEU, Vätskekylaggregat, 134 – 696 kW

Hitachi RCUE är extremt kompakta vätskekylare mycket lämpliga som utbytesaggregat på objekt med svåråtkomlig kylcentral eller objekt där man önskar utöka kapaciteten men har endast tillgång till en begränsad installationsyta. Hitachi RCUE finns både för kylning och värmepumpsdrift med tillval som möjliggör utgående vattentemperatur från –10 upp till +55 grader

pdf Mitsubishi Electric CAHV P500 YA-HPB, Värme, 50 kW

Mitsubishi Electric CAHV P500 YA-HPB, Värme, 50 kW

Mitsubishi Electrics CAHV P500 YA HPB är en serie värmepumpar avsedd för större fastigheter. CAHV P500 är bestyckad med två inverterstyrda kompressorer utrustade med "vapor injection" vilket ger fördelar som: låg startström, mycket exakt kapacitetsstyrning från 10,5 upp till 64 kW samt garanterat driftområde ner till omgivningstemperatur -30c. Mitsubishi Electrics CAHV P500 YA HPB kan ställas i Kapacitetsdrift eller COP-drift och styrs enkelt med intern styrbox mot exempelvis utomhuskompenserad huskurva eller från fastighetens system via analog styrsignal 4-20mA / 0-10V. Vid större effektbehov kopplas fler CAHV P500 ihop styrmässigt och fungerar då ihop som ett stort gemensamt aggregat med hög redundans. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Mitsubishi Electric CRHV P600 YA-HPB, Värme, 60 kW

Mitsubishi Electric CRHV P600 YA-HPB, Värme, 60 kW

Mitsubishi Electric CRHV P600 YA-HPB är en värmepump i vätska/vätska utförande framtagen för kommersiella applikationer. Aggregatet klarar på sin ”kalla sida” ta emot vattentemperaturer mellan -5°C upp till +45°C och lämna utgående temperatur upp till +65°C. Det breda spannet gör CRHV P600 YA-HPB lämplig för så väl bergvärme, eller återvinning från exempelvis ventilation eller tillverkningsprocess. CRHV P600 YA-HPB är utrustad med två inverterstyrda kompressorer vilket förutom steglös effektreglering och högt SCOP även ger väldigt låga startström, endast 8A. Mitsubishi Electric CRHV P600 YA-HPB styrs enkelt via Modbus eller via analog signal som kapacitet eller börvärdesförskjutning. Vid behov av större effekt är det möjligt att med styrsystemet koppla samman upp till 16 st CRHV P600 som då fungerar som ett aggregat. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Mitsubishi Electric PAC IF031B-E, Vatteninterface, Kyla/Värme, 3,5 - 25* kW

Mitsubishi Electric PAC IF031B-E, Vatteninterface, Kyla/Värme, 3,5 - 25* kW

Mitsubishi Electric PAC IF031B-E är ett komplemment bland våra vätskekylare. I Mitsubishi Electric PAC IF031B-E placeras värmeväxlaren utanför aggregatet och ansluts till utomhusenheten med köldmedierör, dvs ingen frysrisk. Kompletterar man värmeväxlaren med en flödesvakt, cirkulationspump samt ackumulatortank så har man ett komplett system där samtliga funktioner styrs från kontrollpanelen i PAC IF031B-E. Beroende på modell tillåts en rörlängd mellan plattvärmeväxlare och utomhusenheten på 50 / 75 / 100 meter. Detta gör att man kostnadseffektivt kan bygga system på annars svåråtkomliga platser. Mitsubishi Electric PAC IF031B-E finns tillgänglig med nominell Kyleffekt från 3,5 till 25 kW. Vid större effektbehov finns möjlighet till seriekoppling av flera enheter som då sammarbetar steglöst.

pdf Uthyrningslösningar / Kylcontainer

Uthyrningslösningar / Kylcontainer

I samband med byte eller ombyggnader i fastigheter där produktionen inte får störas har Klimatkonsult via våra samarbetspartners möjlighet att erbjuda tillfälliga uthyrningslösningar. Vätskekylare, värmepumpar, ventilationsaggregat eller containers avsedda för luftkonditionering kyl eller frysapplikationer står till förfogande. Kontakta Klimatkonsult för mer information.