Vätskekylaggregat

Klimatkonsult levererar, projekterar, installerar och reparerar vätskekylaggregat från kW upp till MW. Självklart gäller det även alla vitala komponenterna i systemet. En mängd olika typer av fläktluftkylare (fan-coils), kylmedelkylare och kyltorn finns i utbudet. Trots att andelen VRV-system VRV-system ökat stadigt de senaste åren så har vätskekylaggregat fortfarande den klart största marknadsandelen när det kommer till kylning och/eller uppvärmning av stora fastigheter. Andra objekt där man med fördel kan välja ett vätskekylaggregat är objekt med många förbrukare.

Vätskekylaggregatens funktion är kortfattat att kyla eller värma ett slutet system med cirkulerande vatten. Med moderna aggregat erbjuds en nästintill obegränsad möjlighet att integrera vätskekylaggregat till det befintliga kylsystemet eller värmesystem. Det finns även möjlighet att länka samman de båda systemen med återvinning. Då efterfrågan på allt energieffektivare system ökar erbjuds även de flesta aggregaten med möjlighet till frikyla. Frikyla betyder att systemet, så fort utomhustemperaturen tillåter, kyls delvis eller enbart av utomhusluften. Detta bidrar till både minskad miljöbelastning och stora ekonomiska besparingar.

Om vi utesluter specialaggregat så går det med ett vätskekylaggregat att producera en utgående värmebärartemperatur alternativt köldbärartemperatur inom området +65°c ner till -20°c. Detta gör produktgruppen användbar för allt uppvärmning, komfortkyla, processindustri samt kyl och frysapplikationer i livsmedelsbutiker och laboratorium.

Vätskekylaggregat blir ofta en vital del i fastigheten eller verksamheten kylproduktion eller värmeproduktion, därför blir driftstopp ofta fysiskt eller ekonomiskt kännbart. Klimatkonsult erbjuda en rad smarta lösningar. När det gäller planerade byten av uttjänta vätskekylaggregat kan Klimatkonsult erbjuda en rad erbjuda tillfälliga hyraggregat som tar över driften under ombyggnaden. Hyraggregat finns med kapacitet som sträcker sig från W upp till MW. Vid oplanerade driftsopp/haverier kan vi erbjuda, beroende på placering, kompakta aggregat som tagits fram för att kunna fraktas in till centralt placerade undercentraler genom standardiserade dörröppningar och varuhissar till kompletta utomhusplacerade aggregat med inbyggda pumpar och ackumulatortank.

Tryck här för att ta del av några av de olika vätskekylaggregat som finns i Klimatkonsults breda utbud. Vätskekylaggregat projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult