pdf Airpatrol Nordic – Universal Fjärrstyrning, GSM / WiFi

I Tillbehör

Airpatrol Nordic – Universal Fjärrstyrning, GSM / WiFi

Airpatrol Nordic är en universal fjärrstyrning som är kompatibel med de flesta värmepumparna på marknaden. Du ändrar och kontrollerar enkelt värmepumpens inställningar via din telefon eller surfplatta via den tillhörande appen som finns för IOS, Android och Windows phone. Kommunikation sker genom GSM. Förutom att kontrollera aktuellt status får du genom Airpatrol Nordic larm vid avvikande temperatur eller strömavbrott. För värmepumpar installerade i fastigheter med internetuppkoppling och trådlöst nätverk finns AirPatrol även i utförande WiFi. Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf AKO 52092, Köldmedielarm

I Tillbehör

AKO 52092, Köldmedielarm

 

AKO 52092 är ett köldmedielarm avsedd för rumsmontage i exempelvis kylmaskinrum. Känsligheten är ställbar och vid larm finns förutom larmutgång även siren och blixtljus som indikerar utlöst larm. Med ett köldmedielarm halveras periodiciteten för periodiserad kontroll. Krånligt? -läs mer under tjänster eller kontakta Klimatkonsult

 

pdf Avledningskärl för kondensvatten från värmepumpar

I Tillbehör

Avledningskärl för kondensvatten från värmepumpar

Scanoffice har tagit fram ett avledningskärl konstruerat för att leda bort det kondensvattens som bildas vid avfrostning från husgrunden / fasaden. Kärlet har en mycket slät yta för att minimera påisning. Skulle is mot förmodan få fäste avlägsnas detta enkelt genom att kärlet vrids vilket får isen att släppa. 

pdf Avledningskärl för kondensvatten från värmepumpar, eluppvärmd

I Tillbehör

Avledningskärl för kondensvatten från värmepumpar, eluppvärmd

Eluppvärmda avledningskärl finns i en rad olika utförande beroende på kombinationen stativ / värmepump i Klimatkonsults sortiment. Avledningskärl används i de fall då man vill avleda kondensvatten från värmepump för att avlasta fastighetens dräneringssystem eller undvika isbildning för att minimera underhåll och halkrisk. Ett exempel är Climaline som erbjuder färdiga installationspaket med termostatstyrd uppvärmt kärl samt avledning försedd med elkabel i varierande längd som dras till avlopp eller stenkista. I de fall då det krävs längre ledningar eller om avledningsröret önskas utförd i exempelvis kopparrör, kontakta Klimatkonsult för offert. 

pdf Daikin BYCQ140 CG/DG, Frontpanel med automatisk rengöring

I Tillbehör

Daikin BYCQ140 CG/DG, Frontpanel med automatisk rengöring

Daikin BYCQ140 CG/DG är en frontpanel med inbyggd rengöring som passar till Daikins FCQG och FCQHG-modeller. Frontpanelen rengör filtret dagligen och minimerar underhållet till att man endast behöver tömma dammboxen när den blir full. Panelen gör att förångarens kyleffekt och energiförbrukningen hålls på samma låga nivå som vid nyinstallation.

pdf Daikin RTD – RA/10/20/NET/HO/W, Centraliserad styrning

I Tillbehör

Daikin RTD – RA/10/20/NET/HO/W, Centraliserad styrning

Daikin RTD-serien möjliggör centraliserad styrning/övervakning av produkter ur Daikins sortiment via Modbus-gränssnitt. För VRV-system och Vätskekylare finns även integration mot LonWorks, BACnet samt HTTP. Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf EnwaMatic EM 825 - 1672, Vattenbehandling för kyl och värmesystem

I Tillbehör

EnwaMatic EM 825 - 1672, Vattenbehandling för kyl och värmesystem

Att rengöra luft i luftburna system för att bibehålla verkningsgrad och hålla ner driftkostnaden ser många som en självklarhet. Men när det kommer till vattenburna system är medvetenheten inte lika stor gällande vattenkvaliténs koppling till driftekonomi. EnwaMatic är speciellt framtagen för att rengöra kyl och värmebärande anläggningar. EnwaMatic reglerar utan kemikalier vattnets hårdhet, alkanitet och pH. Detta ger anläggningen ett fullgott korrosionsskydd samt förhindrar avlagringar och bakteriell tillväxt. I processen avlägsnas även löst syre som finns i systemet. De främsta fördelarna är en höjd verkningsgrad som kan ge en energibesparing på omkring 5-8%. Dessutom ökar livslängden och tiden mellan servicebesök. Kontakta Klimatkonsult för mer information, eller för att beställ en kontroll av tillståndet på ert system.

pdf ETM 950, Temperaturlarm / Fuktlarm med SMS-funktion

I Tillbehör

ETM 950, Temperaturlarm / Fuktlarm med SMS-funktion

ETM 950 är en mycket mångsidig produkt. Förutom möjligheten att ansluta olika typer av larm som tex temperatur och fukt finns även möjlighet för fjärrstyra någon av de 4 utgångarna. Vid larm kan ETM 950 skicka SMS till mellan 1-20 telefonnummer. Bland tillvalen finns bland annat batteribackup. Kontakta Klimatkonsult för mer information gällande ETM 950 eller om de övriga temperaturlarmen och övervakningssystemen vi kan erbjuda

pdf Mitsubishi Electric ME-AC-MBS ItesisBox, Modbusinteface

I Tillbehör

Mitsubishi Electric ME-AC-MBS ItesisBox, Modbusinteface

Med Mitsubishi Electric ME-AC-MBS IntesisBox går det att styra merparten av modeller från Mitsubishi Electric via Modbus RTU. Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf Mitsubishi Electric SH, Vindskydd / Snöskydd

I Tillbehör

Mitsubishi Electric SH, Vindskydd / Snöskydd

Mitsubishi Electric SH xxx YKA är vindskydd avsedda för värmepumpar monterade på utsatta platser. Skydden höjer årsverkningsgraden och sänker driftkostnaden genom att minska antalet avfrostningar vid extrem väderlek då skydden  håller snö och vind borta från värmeväxlaren. På köpet sänks även ljudnivån. Vindskydd finns för värmepumpar i PUHZ-serien från storlek 50 till 250.

För system avsedda för kontinuerlig kyldrift finns enklare genomblåsningsskydd som förbättrar driftförutsättning för system som vintertid utsätts för kraftig vind.

pdf Mobair 4100, Energiförflyttare / Värmeförflyttare

I Tillbehör

Mobair 4100, Energiförflyttare / Värmeförflyttare

Med en Mobair 4100 energi-/ värmeförflyttare förbättras spridningen av den uppvärmda eller nedkylda luften i fastigheten vilket ger både bättre ekonomi och komfort. Mobair 4100 är utrustad med 3st justerbara fläktar och är bland de tystaste i sin klass.

pdf Samon MPU, Flerkanaligt köldmedielarm

I Tillbehör

Samon MPU, Flerkanaligt köldmedielarm

Samon MPU är köldmedielarm som beroende på modell har möjlighet att ansluta 2, 4 eller 6 kanaler/givare. Givare för rums eller kanalmontage finns bland tillbehören.
Med ett köldmedielarm halveras periodiciteten för periodiserad kontroll. Krånligt? -läs mer under tjänster eller kontakta Klimatkonsult

pdf SKF RO, Vattenreningssystem

I Tillbehör

SKF RO, Vattenreningssystem

SKF RO vattenreningssystem reducerar tappvattnets halter av upplösta salter, mineraler, metaller och andra föroreningar med upp till 96%. Med ett vattenreningssystem kopplat till ett befuktningsaggregat minskar kraftigt slitage och avlagringar i befuktaren. Detta säkerställer bibehållen kapacitet samt höjer driftsäkerheten. I och med ett minskat slitage ger SKF RO er utrustning en lägre servicekostnad ihop med en förlängd livslängd. Kontakta Klimatkonsult för mer information och referensobjekt

pdf Värmepumpskydd / Skyddsbur

I Tillbehör

Värmepumpskydd / Skyddsbur

Klimatkonsult erbjuder värmepumpskydd från ett flertal olika tillverkare vilka passar de flesta fabrikaten på marknaden. Skydden är estetiska utan att försämra luftflödet. Förutom att dölja värmepumpen så hindra värmepumpsskydd snö att ansamlas ovanpå värmepumpen vilket eliminerar risken att snö smälter vid avfrostning för att frysa till is och blockera utblåset. Klimatkonsult kan även erbjuda objektanpassade skyddsburar i metall/aluminium för ökad driftsäkerhet i utsatt miljö. Kontakta Klimatkonsult för offert