Tillbehör

Förutom orginalreservdelar och förbrukningsmaterial från marknadens ledande leverantörer av kylanläggningar, frysanläggningar, kylaggregat, frysaggregat, luftkonditionering, värmepumpar, befuktare och avfuktare har Klimatkonsult tillbehören för att skräddarsy lösningen efter din verksamhets behov. I produktutbudet finns bland annat produkter för fjärrstyrning, fuktlarm, temperaturlarm, temperaturloggning och skyddsburar.

Tryck här för att ta del av några av de olika tillbehören som finns i Klimatkonsults breda utbud