Luftbehandling

Det är inte bara lufttemperaturen som vi på Klimatkonsult arbetar med, luftfuktigheten är hos många av Klimatkonsults kunder minst lika viktig. Nedan har vi sammanställt de vanligaste användningsområdena där våra installationer påträffas.

Förvaring och bevaring

En låg och stabil luftfuktighet är av stor vikt vid förvaring/bevaring exempelvis på museum. Stora variationer i temperatur och luftfuktighet är skadliga för känsliga föremål som tex konst, böcker och mikrofilm. Även konstföremål av tenn, järn och andra metaller angrips när luftfuktigheten blir för hög. Med rätt fuktighet och temperatur minimeras restaureringskostnaden varpå kostnaden av en installation snabbt räknas hem.

Laboratorium / forskning

Elektriska komponenter och mätinstrument påverkas av både skillnader i temperatur och luftfuktighet. Även små avvikelser är märkbara och kan påverka mätdata, därför är det viktigt att tex laboratorium har en stabil fuktnivå. Andra platser och tillfällen där luftfuktigheten är av stor vikt är där man vill undvika uppkomsten av statisk elektricitet. Exempelvis i datorhallar eller vid elektroniktillverkning eller hantering av explosiva gaser där en statisk gnista kan orsaka allt mellan maskinella skador till explosion. En låg fuktighet ökar uppkomsten av statisk elektricitet. Men med en luftbefuktare som håller den relativ luftfuktighet mellan 40-50% eliminerar man till stor del uppkomsten av statisk elektricitet.

Tryckerier

Tryckerier handskas dagligen med stora mängder papper. Då papper är ett hygroskopiskt material, dvs har en förmåga att ta upp vatten, ställs det krav på att luftfuktigheten hålls inom det för papper optimala området 50-60%. En för låg eller för hög fuktnivå kan få pappret att laddas med statisk elektricitet alternativt andra form med dyrbara driftstopp som följd.

Kontor och bostäder

Luftfuktigheten är en viktig faktor även i kontor och hemmiljö. Inte enbart ur komfortsynpunkt, det finns även ekonomiska vinster att gör med rätt luftfuktighet. En undersökning kom fram till att en 20%-ig ändring av den relativa fuktigheten motsvarade en upplevd temperaturhöjning på 1,8°c. Det betyder att man under uppvärmningssäsongen kan sänka rumstemperaturen och spara omkring till 8% av uppvärmningskostanden genom att hålla den relativa luftfuktigheten mellan 35-40%.

Tryck här för att ta del av några av de olika systemen för luftbehandling som finns i Klimatkonsults breda utbud. system för luftbehandling projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult