pdf Air-Site DeltaMaster, Frikyla, 2-10 kW*

Air-Site DeltaMaster, Frikyla, 2-10 kW*

Air-site´s DeltaMaster är svenskbyggda frikylningsaggregat avsedda för teknikrum. Effektiva filter på aggregatet förhindrar att smuts och pollen kommer in i lokalen. Beroende på typ av utrustning i lokalen används frikyla antingen året runt eller i kombination med ett kylaggregat sommartid. DeltaMaster levereras med ett avancerat styrsystem som förutom aggregatet även kan styra över externa enheter så som värmekälla, brand-/intagsspjäll, larm samt start/stopp av kylaggregat. Air-site DeltaMaster finns tillgänglig med "kyleffekt" 2 till 10 kW, vid större behov används fler enheter som integreras styrmässigt till en enhet. Frikyla besparar både miljö och kapital och har en relativt kort återbetalningstid. Kontakta Klimatkonsult för mer information gällande frikyla. 

pdf Airwell X-serien, Datakyla, Enhetsaggregat, 8 - 45 kW

Airwell X-serien, Datakyla, Enhetsaggregat,  8 - 45 kW

Airwell X-serien består av vattenkylda enhetsaggregat, med intern kylkrets, för anslutning till lokalt köldbärarsystem. Den interna kylkretsen gör att aggregatet kan göras betydligt mer kompakt jämfört med aggregat med köldbärarbatteri i motsvarande effekt. X-serien är utrustade med en tryckstyrd ventil som automatiskt justerar vattenflödet och ser till att vattenförbrukningen hålls minimal. Airwell X-serien kan därför, när monterad som nödkyla, anslutas till stadsvattennätet med relativt låg driftkostnad. Airwell X-serien finns tillgänglig med kyleffekt från 8 till 45 kW. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Climaveneta Datarack

Climaveneta Datarack

Climaveneta levererar hela kedjan för kylning av datarum / datahallar. Allt mellan västkekylaggregat och fläktluftkylare finns i programmet. Climaveneta har nu utökat utbudet med ett egenutvecklat datarack som är mycket servicevänligt. Climaveneta datarack rekommenderas vid användning av Climavenetas produkter "Rack Cooler" och "Cooling Door" men kan självklart även användas ihop med traditionella kylsystem. Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf Climaveneta HPAC Cooling Door, Datakyla, 26 – 39 kW

Climaveneta HPAC Cooling Door, Datakyla, 26 – 39 kW

Climaveneta HPAC Cooling Door är utvecklad för att förhindra uppkomsten av "hot spots" kring datarack med mycket hög värmeavgivning. Climaveneta Cooling Door monteras på baksidan av dataracket och ansluts till köldbärarens returledning. Den varma luften från dataracket kyls ned avsevärt vilket ger bättre driftförutsättning för det primära kylsystemet och en lägre driftkostnad. De fyra steglösa EC-fläktarna kan styras gemensamt eller individuellt med individuella temperaturgivare vilket ger optimal funktion även i rack med ojämn värmeavgivning. Climaveneta Cooling Door finns i standard och i dual-utförande. Den senare med 100% redundans då den är utrustad med dubbla kylbatterier och strömförsörjning. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Climaveneta HPAC CRC Rack Cooler, Datakyla, 10 – 33 kW

Climaveneta HPAC CRC Rack Cooler, Datakyla, 10 – 33 kW

Climaveneta HPAC CRC Rack Cooler är en serie datakylare avsedd för kylning av de mest värmeavgivande dataracken, kallade högdensitetsrack. Istället för kylning i kombination med kraftfulla fläktar så placeras den mest krävande utrustningen och Rack Cooler i en egen inneslutning. Då det slutna systemet innefattar en relativt liten luftmängd som behöver behandlas blir kostnadsbesparingen stor, jämfört med att kyla ett helt rum. Den övriga utrustningen betjänas av ett separat system som i och med Rack Cooler avbelastas avsevärt och eventuellt även kan ställas på ett högre börvärde, vilket sänker anläggningens totala driftkostnad avsevärt. För datarum med begränsat utrymme finns Rack Cooler även i friblåsande utförande för installation mellan datarack.

Climaveneta HPAC CRC Rack Cooler finns i fyra olika utförande: 1: Direktexpansion (DX), 2: Köldbärare (KB), 3: Kombination DX och frikyla, 4: 100% redundans med dubbla DX-kretsar. Climaveneta Rack Cooler är utrustad med steglöst justerbara EC-fläktar, och i DX-utförande även steglös kompressor. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Climaveneta i-Accurate, Klimataggregat, Datakyla, 6-100 kW

Climaveneta i-Accurate, Klimataggregat, Datakyla, 6-100 kW

Climaveneta i-Accurate är den allra senaste generationen klimataggregat avsedda för teknikrum och datahallar. Inverterstyrd kompressor ihop med en helt ny EC-fläkt sänker energibehovet vid delbelastning med upp till 50%, jämfört med aggregat med On/Off-teknik. En snabb elektronisk expansionsventil säkerställer stabil och optimal drift. Aggregatet går att utrusta med inbyggd befuktning och finns i antingen upp eller neråtblåsande utförande. i-Accurate levereras för anslutning till DX-kondensor, köldbärare eller kylmedelkylare. Även kondensorn och kylmedelkylaren är utrustade med EC-fläktar. Climaveneta i-Accurate i vätskekylt utförande går även går att utrusta med frikyla. Kontakta Klimatkonsult för mer information.

pdf Daikin Seasonal Smart (RZQG) / Sky Air FHQ-C, Datakyla, 6 - 13 kW

Daikin Seasonal Smart (RZQG) / Sky Air FHQ-C, Datakyla, 6 - 13 kW

Daikin Utomhusenheter typ Seasonal Smart (RZQG) är anpassade för kontinuerlig kyldrift (teknisk kylning) i teknikrum / datarum. Daikin Seasonal Smart klarar förutom att gå i kyldrift vid låg utomhustemperatur även att kyla lokaler med låg relativ fuktighet. Kontinuerlig kyldrift ner till RH 30% garanteras utan stopp för avfrostning av inomhusenheten. Daikin Seasonal Smart utomhusenheter går att ansluta till merparten av inomhusenheter ur Daikin "SKY AIR"-segmentet, se bilagan för information över möjliga kombinationer.

Ett exempel är Daikin FHQ-C som är en inomhusenhet avsedd för takmontage. Bland tillbehören finns kommunikationsmodul som möjliggör styrning / larmavläsning via någon av de etablerade styrsystemen exempelvis Modbus, BACnet. Daikin FHQ C finns tillgänglig i 7 olika storlekar med nominell kyleffekt från 3,4 upp till 13,5 kW. Kontakta Klimatkonsult för mer information gällande Daikin Seasonal Smart eller övriga inomhusenheter i SKY AIR-segmentet

pdf Dakin VRV IV (4), REYQ-T, VRV-system för Teknisk Kylning, 22 - 90 kW

Dakin VRV IV (4), REYQ-T, VRV-system för Teknisk Kylning, 22 - 90 kW

Daikin VRV IV-serien (VRV 4) består av ett flertal olika utomhusenheter anpassade för olika applikationer. En av enheterna som vi vill lyfta fram lite extra är Daikin REYQ-T som sätter en ny branschstandard i arbetsområde för ren kyldrift. Förutsatt att aggregatet utrustas med vindskydd så garanteras drift ner till utomhustemperatur -20°C. Daikin REYQ-T är därför lämplig för objekt med övervägande kylbehov, till exempel större teknikrum, datahallar och serverrum. Dessutom erbjuds möjlighet att återvinna värmen från teknikutrymmet om behov finns i fastigheten. VRV-tekniken sätter nu ordentlig press på traditionella vattenburna system. Daikin REYQ-T finns tillgänglig med nominell kyleffekt från 22 upp till 90 kW.
Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf Mitsubishi Electric Power Inverter (PUHZ-RP/ZRP) / MR SLIM PCA-RP KA, Datakyla, 3 - 22 kW

Mitsubishi Electric Power Inverter (PUHZ-RP/ZRP) / MR SLIM PCA-RP KA, Datakyla, 3 - 22 kW

Mitsubishi Electric utomhusenheter typ Power Inverter (PUHZ-RP/ZRP) är anpassade för kontinuerlig kyldrift (teknisk kylning) i teknikrum / datarum. För installation på utsatta platser finns huvar till utomhusenheten som förbättrar driftförutsättningarna vid extrem väderlek bland tillbehören. Power inverter utomhusenheter går att ansluta till samtliga inomhusenheter ur Mitsubishi Electric "MR SLIM"-segmentet.

Ett exempel är Mitsubishi Electric PCA RP KA som är en inomhusenhet avsedd för takmontage. Bland tillbehören finns kommunikationsmodul som möjliggör styrning / larmavläsning via Modbus. Mitsubishi Electric PCA RP KA finns tillgänglig i sex olika storlekar med nominell kyleffekt från 5 upp till 13,4 kW. Kontakta Klimatkonsult för mer information om Mitsubishi Electric Power Inverter eller övriga inomhusenheter i MR SLIM-segmentet

pdf Stulz AirBooster, Datagolv med fläktspridning

Stulz AirBooster, Datagolv med fläktspridning

Stulz Airbooster är förenklat fläktförsedda datagolvsplattor som enkelt integreras i datagolvets regelverk och effektivt distribuerar den kylda luften och förhindrar uppkomsten av så kallade "hot spots". Stulz AirBooster är utrustad med steglös EC-fläkt som via två temperaturgivare automatiskt reglerar flödet för att bibehålla inställd temperatur. AirBooster finns även i utförande Pro och utrustas då med justeringsbara luftriktare för en ännu precisare punktkylning. Luftflöde upp till 2650 m3/h. Kontakta Klimatkonsult för mer information

pdf Stulz CyberAir 3, Klimataggregat, Datakyla, 18 – 245 kW

Stulz CyberAir 3, Klimataggregat, Datakyla, 18 – 245 kW

Stulz CyberAir 3 är toppmodellen hos den Tyska tillverkaren och är utvecklad för att kunna skräddarsys utefter varje datarum / datahalls unika behov. Bland tillbehör finns både luftbefuktning och värme, energieffektiva EC-fläktar och steglös kompressor är däremot standard. Stulz styrsystem har möjlighet hantera flera CyberAir, upp till 20 enheter kan kopplas samman och arbetar då ihop som en enhet. Luftdistribution finns förutom i de två traditionella alternativen upp- eller nedblåsande även i ett nedsänkt alternativ. I nedsänkt utförande placeras fläktarna under datagolvet. Detta leder till att fläktarnas effektförbrukning sänks med upp till 35 %. Stulz CyberAir 3 finns tillgänglig i 7 olika storlekar och med möjlighet att kombinera de tre olika kylsystemen Direktexpansion (DX), Köldbärare (KB) och Frikyla i åtta olika kombinationer, varav 3 med 100% redundans. Kontakat Klimatkonsult för mer information.

pdf Stulz CyberRow, Datakyla, 24 - 56 kW

Stulz CyberRow, Datakyla, 24 - 56 kW

Stulz CyberRow skiljer sig från traditionella lösningar då aggregatet installeras mellan dataracken och distribuerar den kylda luften horisontellt längst med rackens front. Stulz CyberRow är utrustad med steglöst justerbara EC-fläktar, och i DX-utförande även steglös kompressor. CyberRow är mycket kompakt och finns i följande utförande: Direktexpansion (DX), Köldbärare (KB), Kombination DX / KB samt Kombination DX / KB med frikyla. Kontakta Klimatkonsult för mer information.