Datakyla

I serverrum och datahallar ställs höga krav på rätt temperatur och luftfuktighet. Servrar och avbrottsfri kraft (UPS) alstrar stora mängder värme som på ett effektivt sätt måste ledas bort och ersättas med kyld luft för att utrustningen skall fungera tillfredställande dygnet runt, året om.

På marknaden finns i dag ett stort utbud kylanläggningar/kylaggregat som ger förutsättning för att alltid skapa den bästa lösningen vid varje behov.

Det finns ett stort antal frågor man som företag ställs inför när det gäller datakyla:

  • Vilken typ av lösning skall vi välja?
  • Hur får vi bäst verkningsgrad och högsta driftsäkerhet till rimlig kostnad, med tillräcklig kapacitet för en framtida expansion av driften? 
  • Har vi ett behov av redundans beträffande kylan? 
  • Vilken typ av larm är bäst för att undvika en kritisk situation? 
  • Hur skapas en lösning som ger bästa totalekonomi över tid? 
  • Kan vi utnyttja överskottsvärmen som servrarna producerar för fastigheten i övrigt? 
  • Lever klimatlösningen upp till begreppet grön IT? 
  • Om kylan havererar, hur lång tid har ni på er vid full drift innan temperaturen är för hög inne i serverhallen? 

Klimatkonsult tar fram klimatlösningen för det enskilda serverrummet upp till riktigt stora datahallar med 1000:tals m2. Då de flesta organisationer i dag är helt beroende av väl fungerande IT-system är kylanläggningens funktion av största vikt. 

Klimatkonsult ger goda råd, planerar, projekterar, levererar, installerar, underhåller och löser alla era frågor kring kylanläggningar och kylaggregat till serverrum och datahallar (datakyla).

Tryck här för att ta del av några av de olika system lämpliga för datakyla och teknisk kylning som finns i Klimatkonsults breda utbud. Datakyla projekteras, installeras och repareras av Klimatkonsult