Referensprojekt

Årsta Partihallar Frysrum 405 m2

Klimatkonsult projekterar och installerar kylrum och frysrum av mycket varierande storlek. Ett av de större rummen som installerats 2013 var i Årsta Partihallar hos JR Kötts. JR Kött levererar kött, fisk och skaldjur till dess kunder i restaurangbranschen.

Om man ska nämna lite data gällande lösningen så är frysrummet 405 m2 stort (1903m3). Kyleffekten är fördelad på tre luftkylda aggregat som vardera betjänar två, växelvis placerade, kylenheter i frysrummet. För mer information kontakta någon av våra säljare.

Luftbefuktning på Thielska Galleriet

För att fira 150-årsjubileet av Edvard Munchs födelse så visades ett tjugotal oljemålningar och 95 blad ur Munchs grafiska produktion på Thielska Galleriet i Stockholm. Stora krav ställdes på lokalen, inte bara säkerhetsmässigt utan också på att en idealisk fuktnivå kan bibehållas under hela utställningen. Klimatkonsult installerade av den anledningen en ångbefuktare i utställningslokalen utrustad med känslig styrutrustning.
Den installerade befuktaren skyddar tavlorna och ser till att konservatorn inte skriker i förtvivlan när verken återlämnas.

Kontakta Klimatkonsult för mer information

Luftbefuktare installerad av klimatkonsult på Thielska Galleriet

Kylinstallation i byggnadsminnesklassificerad byggnad

Bondeska Palatset i Stockholm har anor från 1160-talet. Sedan 1949 har Högsta domstolen haft sin verksamhet förlagd i fastigheten. Fram till 2013 har de som fått sina fall upptagna till högsta domstolen fått det hett om öronen under överläggningar i sessionssalen. Det tillhör nu historia. Klimatkonsult har under hösten installerat kyla i den byggnadsminnesklassificerade sessionssalen. Krav var förutom dold installation även en låg ljudnivå. Lösningen blev ett kompakt västekylaggregat anslutet till tysta fläktluftkylare. De befintliga radiatorerna demonterades och fläktluftkylare med möjlighet att leverera både värme och kyla monterades i sessionsalen. Köldbäraren går under golv och tak ut till vätskekylaren som placerats inne i ena tornbyggnaden.

Kontakta Klimatkonsult för mer information

Stockholms mest centrala VRV-system

Klimatkonsult fick i uppgift att projekttera, dimensioner och installera kyla åt Pressbyrån, belägen på centralstation i Stockholm. Det var långt mellan butik och möjlig placering av kondensor, varpå konventionella lösningar inte skulle fungera eller bli för dyrt att installera. Lösningen blev ett VRV-system typ Mitsubishi Electric City Multi. Systemet består av en utomhusenhet med kyleffekt 30 kW. Effekten fördelas på 7 inomhusenheter längst ett rörsystem på över 150 meter.

Kontakta Klimatkonsult för mer information 

Referensprojekt

Hemsidan är under uppbyggnad, och inom kommer nya spännande referensprojekt att pressenteras 

·         Installation av City Multi-system (VRV) i sthlm Centralstation.

·         Installation vätskekylaggregat och fläktluftkylare i högsta domstolens förhandlingssal

Byte av vätskekylare och kylmedelkylare

Byte av vätskekylare och kylmedelkylare på Östermalm

Klimatkonsult genomför många projekt där vi både projekterar och installerar kundanpassade lösningar. Ett av många lyckade exempel var åt forskningsföretaget Innventia, beläget på Östermalm i Stockholm. Vi bytte ut den befintliga anläggningen och installerade dels ett vätskekylaaggregat från Climaveneta på 186 kW samt en ny kylmedelkylare från Sierra på 217 kW. Klimatkonsults personal utförde allt arbet från VVS till inkoppling av styr och kraftmatning.

Kontakta Klimatkonsult för mer information

Installation av kylrum och frysrum

Installation av kylrum och frysrum hos Mat på jobbet

Installation av kylrum och frysrum hos Mat på jobbet

Klimatkonsult installerar kontinuerligt kylrum och frysrum i varierande storlek.
Två av de till ytan större rummen under 2011 installerades åt kunden Mat på Jobbet. Företaget som förser sina kunder med färdiglagad mat är beroende av driftsäker kyla.

Klimatkonsult installerade ett kylrum på 400m2 samt ett frysrum på 150m2. För ökad driftsäkerhet har varje rum dubbla aggregat. Förutom hög säkerhet så möjliggör lösningen även växelvis avfrostning, vilket ger en väldigt stabil temperatur i och med möjlighet till kontinuerlig drift.

Kontakta Klimatkonsult för fler referenser.

Installation av luftridå

Installation av ridåfläkt hos Pressbyrån Hökarängen

Klimatkonsult installerar ett brett sortiment av ridåfläktar. Vanliga objekt är butiker och kylrum / frysrum. En luftridå hindrar att den nedkylda/uppvärmda luften lämnar lokalen, och bidrar på så sätt till en bättre ekonomi och jämnare temperatur.

Förutom traditionella ridåfläktar avsedda för el eller vattenburen värme så installerar Klimatkonsult även den senaset generationen avsedda för värmepumpsdrift. Ridåfläktar med värmepumpsteknik finns i singelutförande eller för anslutning till VRV/City Multi-system. Stor koldioxid och kostnadsbesparing utlovas.

Kontakta Klimatkonsult för mer information

Installation av luft/vattenvärmepump

Installation värmepumpen Mitsubishi Electric´s Ecodan PUHZ-HRP100

Klimatkonsult installerar vatten/vattenvärmepumpar och luft/vattenvärmepumpar till fastigheter i varierande storlek.

Under 2011 fick Klimatkonsult i uppdrag av AB Storstockholms Lokaltrafik att byta värmesytem i ett flertal av kundens fastigheter längst med Roslagsbanan. I och med att vi har installatörer med behörighet för Kyla, VVS och el så gick installationerna smidigt och driftstoppen blev minimala.

Aggregatet på bilden är på en av de Mitsubishi Electric Ecodan som installerades under projektet. Aggregatet är utrustad med Zubadan-teknik och bibehåller nominell effekt ner till -15º.

Kontakat Klimatkonsult för mer information

Internationella installationer

Klimatkonsult arbetar till största delen inom Storstockholmsområdet, men våra återkommande kunder finns i hela mälardalen. På begäran utför Klimatkonsult även installationer, service och reparationer utomlands. Klimatkonsults personal är klassad enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) vilket gör att vi kan utföra arbete vid såväl ambassader som skyddsobjekt. Under 2012 utförde Klimatkonsult 3st installationer utomlands.

Internationell installation 1
Forex Köpenhamn Centrum: Komfortkyla. I lokalen installerades en multisplit som betjänar tre inomhusenheter.
Nominell kyleffekt: 8,3 kW

Internationell installation 2
Forex Köpenhamn Centralstation: Komfortkyla. Installation av en multisplit som betjänar två inomhusenheter samt en singelsplit.
Nominell kyleffekt: 12 kW

Internationell installation 3
Leverans/igångkörning av två vätskekylare för processkyla
Aggregaten är monterade i utkanten av Oslo hos företaget Arcus som är Norges största sprit/vin tillverkare/distributör med bla Linie Aquavit i sortimentet. Aggregaten betjänar en köldbärare på -10 grader som är en viktig del i destillationen. Den upptagna värmen används för uppvärmning vintertid, sommartid magasineras värmen i borrhåll.

Total kyleffekt 938 kW

Kontakta Klimatkonsult för mer information