Referenskunder

AB Storstockholm Lokaltrafik

Klimatkonsult har ett långvarigt samarbete med AB Storstockholms Lokaltrafik gällande installation, service och reparationer av hundratals kylaggregat och värmepumpar som tillsammans ser till att lokaltrafiken fungerar oavsett utomhustemperatur. Klimatkonsult utför installationer, service och reparationer på kylaggregat och värmeaggregat i teknik och personalutrymmen längs med tunnelbanan, Roslagsbanan, Tvärbanan, Pendeltågslinjerna, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan samt bussdepåer runt om i Storstockholm.