Referenskunder

Våra servicetekniker utför dagligen ett flertal service och reparationsuppdrag åt företag och privatpersoner. Nedan redovisar vi några av de kunder som vi har nära samarbete eller ramavtal rörande installationer, service, reparationer och energioptimering.

Handelsbanken

Klimatkonsult utför installationer, service och underhåll åt Handelsbankens kontor i Stockholmsområdet

Klimatkonsult utför installationer, service och underhåll på Handelsbankens kontor i Stockholmsområdet.

Swerock

Klimatkonsult utför installationer, service och underhåll åt Swerock i Mellansverige

Klimatkonsult utför installationer, service och underhåll på kylaggregat och värmepumpar hos Swerocks samtliga anläggningar i Mellansverige.

Climapac


Klimatkonsult Peter Modin AB utför service och underhåll av värmepumpar och vätskekylare på uppdrag av Climapac på ett flertal platser i Stockholm med omnejd. Bland objekten finns watt och megawatt anläggningar till bostadsrättsföreningar och företag.

Statens fastighetsverk

Statens fastighetsverk har ramavtal med Klimatkonsult

Statens fastighetsverk har träffat ett ramavtal med Klimatkonsult som innefattar service på kyl och fuktutrustning installerade på Musèer och Slottsbyggnader inom följande distrikt; Djurgården, Drottningholm, Skeppsholmen, Riddarholmen och Gamla Stan.

Eltel Networks


Klimatkonsult utför service och underhåll åt Eltel i teknikrum, samt installationer av frikyla i bland annat TeliaSoneras mobilstationer i mälardalen på uppdrag av Eltel.

AB Storstockholm Lokaltrafik

Klimatkonsult har ett långvarigt samarbete med AB Storstockholms Lokaltrafik gällande installation, service och reparationer av hundratals kylaggregat och värmepumpar som tillsammans ser till att lokaltrafiken fungerar oavsett utomhustemperatur. Klimatkonsult utför installationer, service och reparationer på kylaggregat och värmeaggregat i teknik och personalutrymmen längs med tunnelbanan, Roslagsbanan, Tvärbanan, Pendeltågslinjerna, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, Nockebybanan samt bussdepåer runt om i Storstockholm.

Referenskunder

Våra servicetekniker utför dagligen ett flertal service och reparationsuppdrag åt företag och privatpersoner.
Under Servicereferenser redovisar vi några av de kunder som vi har nära samarbete eller ramavtal med
gällande service, underhåll och energioptimering:

»AB Storstockholm Lokaltrafik 
Långvarit samarbete gällande installation, service och underhåll av hundratals kylaggregat och värmepumpar 
som tillsammans ser till att lokaltrafiken fungerar oavsett utomhustemperatur. Vi utför service på teknik och 
personalutrymmen längst: Tunnelbanan, Roslagsbanan, Tvärbanan, Pendeltåg, Lidingöbanan, Saltsjöbanan, 
Bussradio samt tillhörande depåer. 

»ELTEL
Service och underhåll av teknikrum, samt installationer av frikyla i bla TeliaSoneras mobilstationer runt 
om i mälardalen

»Statens Fastighetsverk 
Ramavtal som innefattar service på kyl och fuktutrustning installerade på Museer och Slottsbyggnader inom distrikt: 
Djurgården, Drottningholm, Skeppsholmen, Riddarholmen och Gamla Stan

»Carrier Refrigeration
Avtal som innefattar installation och service på Pressbyrån, 7-Eleven samt Shell/7-Eleven butiker i Stockholmsområdet

»SveaReal Fastighet
Service och underhåll av kylaggregat samt processkyla i ett flertal fastigheter i Stockholm genom sammarbete med
Primär Fastighetsförvaltning

»Basale
Service och underhåll på ett flertal kontorsfastigheter i Kista

»Climapac 
Service och underhåll av ett flertal värmepumpar och vätskekylare i Mälardalen. Bland objekten finns watt och 
megawatt anläggningar till bostadsrättsföreningar och företag

»JO Vent
Service och installationsuppdrag

»Rörspecialisten
Service och installationsuppdrag

»Tumba byggtjänst
Service och installationsuppdrag främst objekt tillhörande Locum. Genom åren har vi på Danderyd och Karolinska sjukhuset installerat och utför service på aggregat som betjänar allt från ren komfort till likrum och magnetröntgenkameror

»Humlegården Fastigheter 
service och underhåll av ett tiotal Fastigheter 

»Handelsbanken 
Bankkontor i Stockholmsområdet

»Swebus / Nobina / Busslink / Keolis
Bussdepåer och datarum runt om i Mälardalen

»Swerock 
Samtliga Betongstationer i mellan-Sverige